Loading...

Enthus Susmono, Dalang Wayang Kulit Terkenal Kang Ngrangkep Bupati Tegal

Umpama disebut jeneng Kabupaten Tegal, apa kang panjenengan pikirake? Yo, ora kleru manawa kabupaten iki kondhang dadi salah sawijining papan asale griya dhahar omahan utawa kasebut ‘Warung Tegal’ utawa meneh luwih kondang kasebut ‘warteg’. Kajaba kui, kabupaten kang ora adoh saka Bumi Pasundan iku uga nduweni seniman kondang, khususe seni pedalangan lan wayang kulit. Ora liya seniman kang misuwur iku, Ki Enthus Susmono.

Asma kang nembe wae kasebut, yaiku salah sawijining dhalang kondang saka tlatah Jawa. Pria kelairan 21 Juni 1966 ikut ora mung nekuni jagad pedalangan wae, ananging ugo jagad perpolitikan. Iku dibuktekake kanthi kapilihe Ki Enthus Susmono minangka Bupati Tegal luwih saka setengah dekade kepungkur. Piyambake kacatet minangka bupati Tegal ke-47.  Jabatan kasebut dipangku wiwit 8 Januari 2014 - 14 Februari 2018. 

Getih pedalangan kang diduweni iso kasebut titisan saka leluhure. Kasebut ngono, amergo ramane, Soemarjadihardja ugo dhalang wayang golek kang misuwur ana ing wancine saka Tegal. Generasi sak nduwure, yaiku R.M. Singadimedja sing ora liyo eyang buyute Ki Enthus uga nekuni profesi minangka dhalang kondang. Piayambake asline saka Bagelan, lan asmane tenar ana ing wancine pemerintahan Sunan Amangkurat (nalika zaman Kerajaan Mataram Islam). 

Beda karo piyantun sepuhe kang nekuni dhalang wayang golek, Ki Enthus luwih inovatif. Piyambek nyampu (kolaborasi) antarane wayang golek lan wayang kulit. Kabisan kang ora biasa diduweni dhalang iki, ndadekake ciri khas Ki Enthus. Ora mung kuwi wae, Ki Enthus uga nduweni kemampuan nyusun komposisi musik, tradisional lan modern. 

Piyambake ugo duwe ciri banyolan khas kang ora diduweni dhalang-dhalang wayang kulit liyane. Ora gumuake nalikane pentas, penonton luwih atraktif lan semangat. Dhalang kang uga kacatet nate aktif ana ing lembaga bela diri Inkai lan Perisai Diri Kabupaten Tegal iku, uga iso napsirke (interpretasi) lan ngadaptasi cerita sarta jeli maca isu-isu anyar.

Awit iku, mula ora nggumunake uga Manawa Ki Enthus uga dikenal pinter nggawe krakater wayang kontemporer. Wayang kasebut antarane Wayang Batman (2001), Wayang Alien (2001), Wayang tokoh-tokoh politik (2001), Wayang Teletubies (taun 2001), Wayang Rai Wong (taun 2005-2006), Wayang Walisanga, Wayang planit (2001—2002), Wayang Prayungan (2000—2001), Wayang Wali (2004—2006), Wayang Goerge Bush (2006 lan 2008), Wayang Saddam Husein (2006 lan 2008), Wayang Osama bin Laden (2002), Wayang Gunungan Tsunami Acèh (2006), Wayang Gunungan Harry Potter (2006), Wayang Simphony (2007), Wayang Blong (2007), lan Wayang Kebangsaan uga Wayang Minimalis (2007).

Kiprahe ana ing jagad pewayangan lan pedalangan kasebut dawa. Piyambake wes aktif pementasan kanthi aktif wiwit tahun 1986. Rata-rata, saben tahun, piyambake nglakoni nganti 70 pentas. 

Ana ing tahun 2006, piyambake nate nggelar Wayang Simphony nang Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Acara kasebut kalebu rangkaian Sepekan Wayang Kebangsaan. 

Kajaba pentas dhewe, piyambake uga nggelar pagelaran wayang bareng dalang kondhang ana ing pentas kanthi tajuk, “Duel Dhalang Kondhang: Ki Entus lan Ki Manteb” ana ing Monumen GBN Slawi, Tegal ing tahun 2007. Ing tahun iku, piyambake uga nggelar pentas Wayang Blong ana ing acara Festival Seni Surabaya. 

Banjur, ing tahun 2008, Ki Enthus kadapuk makili Indonesia ing acara Festival ing Denpasar, Bali. Kajaba pentas-pentas kang kasebut, piyambake uga nglairna konsèp Wayang Kulit Kabangsan, sawijining konsèp gelaran wayang sing ngangkat isu-isu kabangsan lan nasionalisme.

 

 
 

INDONESIA AUTOMOTIVE COMMUNITY

IAC Indonesia Automotive Community Aplikasi Android Terbaik untuk Pecinta Otomotif Dan Komunitasnya

Aplikasi Android khusus untuk Pecinta Otomotif Dan Komunitasnya, yang berisi  info terbaru tentang jadwal event, touring, pameran, kopdar, forum diskusi dan penawaran merchandise dari berbagai komunitas baik mobil ataupun motor.

Baca selengkapnya...

  • Graceful Family Kisah Tentang Keluarga Kaya Raya Yang Penuh Dengan Drama

    Graceful Family, Kisah Tentang Keluarga Kaya Raya Yang Penuh Dengan Drama

    Graceful Family (Hangul: 우아한 가; RR: Uahan Ga) adalah serial drama Korea Selatan (biasa disingkat Drakor) yang dirilis pada tanggal 21 Agustus 2019 dan disiarkan oleh TV kabel di Korea Selatan. setiap Rabu dan Kamis pukul 23:00 (WSK) di MBN dan Dramax. Melodrama ini dibintangi oleh Im Soo-hyang, Lee Jang-woo, dan Bae Jong-ok.
  • Because of Pomegranates, Sunan Giri Married 2 Beautiful Girls in One Day

    There is nothing impossible in this world but it seems impossible for one man to marry 2 women at the same day. However, that story happened in the past and it happened in Indonesia. It was Sunan Giri who was one of walisongo members which married 2 girls on the same day. The only difference was just the time to marry. As the youngster, Joko Samudra or known as Sunan Giri was superb and he had cleverness along with wisdom though he was still young back then.

ternak sapi

BAGI SEBAGIAN MASYARAKAT INDONESIA, SAPI ADALAH ROJOKOYO

Makna terpisah dari istilah rojokoyo adalah rojo artinya raja, dan koyo artinya kaya. Tetapi jika digabungkan, maka dua kata tersebut ternyata memiliki arti yang berbeda yaitu hewan ternak. Bagaimana cara yang baik dan benar untuk memeliharanya? Baca selengkapnya...