Loading...

Gito Gati, Kembar Kang Dadi Legenda Seniman Ketoprak Jogja

Nganti saiki Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat isih lestari. Mulo ora nggumunake manawa maneka warna kesenian uga tuwuh subur ing kiwo tengene. Salah sawijine seniman kang kondang soko tlatah iki, yaiku, Ketoprak. Nyeritakake babagan kesenian iki, banjur masyarakat Jogja ora bisa nglaleake Gito Gati, kembar kang dadi legenda seniman ketoprak Jogja. Ki Sugito lan Ki Sugati utawa luwih kondang kaceluk 

Gito Gati sejatine putra kembar soko dalang Ki Cermo Taruna soko Dusun Pajangan, Sleman, salah sawiijine kabupaten ing Propinsi Yogyakarta ing sisih lor. Lahir soko getih seniman, ora nggumunake manawa Gito lan Gati cilik nduweni getih seni uga. Kembar iki banjur prigel ing samubarang kesenian, soko wayang kulit, wayang uwong, tari, dagelan, uga ketoprak. Eloke kabisan-kabisan kuwi digayuh kanthi otodikdak.

Ewadene ngono, kembar kelahiran 1943 iku ora banjur tenar sak naliko. Ana proses dowo kang kudu dilakoni. Awit ramane dhalang, mula kembar Gito Gati wiwit cilik wes asring melu pentas soko papan siji lan liyane. Saking senenge marang kesenian, sekolahe nganti ketinggalan, saengga si kembar iku mung namatke sekolah setingkat SD wae.

Getih seni kang ngalir deres ing raga kembar iki pancen ora keno dibendung, ditambah semangat dhuwur ing jagad seni, mula kembar iku banjur nekuni kanthi temenenan kesenian-kesenian. Gati sejatine mahir ana ing wayang kulit, dene Gati luwih gesit anggone ‘noprak’ (Ketoprak).

Senajan ngono, kembar iki asring pentas bareng lan nglengkapi siji lan sijine. Kaya akeh e bocah kembar kang nangdi wae ora keri, semono uga Gito lan Gati kang ora tau keri. Angger sijine pentas, sijine uga melu pentas. Manawa Gati pentas wayang, Gito ora  gelem ketinggalan, umpanane melu dadi pengendhang. Semono uga manawa Gito pentas Gati ora keno keri.

Kanthi lumakune wektu, ana ing tahun 1966, Gito Gati banjur nggawe paguyuban ketoprak kang diarani Paguyuban Seniman Bagian Yogyakarta Utara dan disingkat PS Bayu. Paguyuban ketoprak iki banjur ngenengake pentas keliling ing tlatah Jogja lan sak kiwo tengengen, kalebu ing tlatah Jawa Tengah, koyo Magelang, Kebumen, Purworejo lan liyo liyane.

Pisanan paguyuban iki pentas ing tahun 1978 ing TVRI Yogyakarta kanthi lakon ‘Ombak Segoro Kidul’. Anggone pentas paguyuban iki uga asring ngajak seniman ketoprak soko Jogja lan Jawa Tengah. Kajaba pentas ing TV lan ing panggung-panggung, ketoprak Gito Gati uga nglakoni rekaman kaset. Lakon-lakon misuwur kang direkam iku kelebu, ‘Aryo Penangsang Lair’, 'Arya Penangsang Gugur', uga ‘Anglingdharma’.

Dene ing karakter pribadi, Gito lan Gati ora podho. Gito dikenal kanthi sosok kang humoris utawa sugeh banyolan. Mulane, piyambake ing pentas uga asring dadi dagelan kang gawe penonton nganti kepingkel-pingkel. Kembarane, Gati luwih serius, mulo anggone pentas luwih asring ngusung peran antagonis.  

Ing tahun 1990an, Ketoprak PS Bayu pancen moncer. Ora tanggung-tanggung, naliko kuwi stasiun TV Indosiar nganti rutin nayangake rekaman pentas langsung PS Bayu ing Magelang angger malem Jumat.

Tekad kembar iki anggone ngestareake budaya Jawa pancen patut ditiru. Piyambake uga ngajak anak, putu malahan mantu kanggo pentas lan nyengkuyung lestarine kesenian ketoprak. Saiki, Gito lan Gati wes ora ana maneh, nanging asmane tetep bakal ana ing ati masyarakat Jogja lan Indonesia, khususe para pandemen Ketoprak. Gito kapundhut ing tahun 1996, dene Gati ‘nyusul’ ing tahun 2009. Kanggo ngurmati jasane seniman kembar iki, Pemerintah Sleman menei jeneng ruas dalan prapatan Denggung nganti Rejondani, Sleman kanthi asma ‘dalan Gito Gati’.

Catatan Silsilah Keluarga

B. Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara Selengkapnya...

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Syekh Jangkung, A Famous Figure for His Innocence

For people who live in Pati, Central Java, the name of Syekh Jangkung is so familiar and it can’t be separated at all from his power to help people. He is also famous with his innocence so no wonder, his name is so legendary. However, back then, he was also known as Saridin. According to the history, Saridin was the adoptive son of Ki Ageng Kingiran who was found on the rive edge. Then, Ki Ageng Kingiran took the baby and gave Saridin as the name. Read More...