Loading...

Hadi Sugito, Dhalang Wayang Kulit Senior Kang Digandrungi Wong Enom

Para sutresna wayang biasane piyantun sepuh. Bahasa krama inggil kang digunakake dhalang nalikane nglakokake wayang kulit dadi sebab utomo wong enom ora seneng lan kesenian kang oyote saka India kuwi.  Boso Kromo inggil pancen ora gampang dipahami, opo maneh dening bocah enom kang umume isih asring ngomong ngoko saben dinane lan koncone. Iki dadi tantangan kanggo para dhalang piye anggone wayang bisa dipahami wong enom kang sejatine para penerus bangsa uga penerus kesenian wayang lan pedahalangan kuwi. 

Awit soko perkoro kuwi mau, Hadi Sugito nggebrak jagad pedhalangan. Dhalang kang lahir 10 April 1942 iku milih migunaake basa Jawa kang gampang dipahami, dudu basa Jawa Krama Inggil koyo kang dadi pakem wayang kulit.

Gebrakane kuwi kasil, iki kawujud kanthi okehe wong enom kang seneng lan wayang uga ndadekake piyambake minangka dhalang idola. Apa maneh kajaba anggone ndalang gampang dingerteni bahasane, piyambake uga wasis anggone ndagel utowo nguculake humor. Para muda soyo seneng lantaran piyambake ora mung ngumbar banyolan sakjroning ‘goro-goro’, ananging  humor uga dibumbokake sakjroning adegan pokok (jejeran). Senajan ngono, banyolan kui uga diwenehake ana papan kang pas, saengga ora ngurangi makna lakon kang diusung.

Kajaba basane kang gampang dipahami dening bocah enom, Ki Hadi Sugito uga nduwe jurus liyane supaya wayang kulit luwih ‘asyik’ ing ngarepe para enom. Jurus kuwi ora liyo, yaiku piyambake nggawe sanggit utowo tatanan pagelaran supaya pakeliran biso dinikmati kanthi gampang lan menarik, amarga ngangkat situasi masyarakat ing saben dinane. Iki diilhami kasunyatan manawa piyantun kang serius uga asline biso nglucu alias duweni humor.

Anggone ndhalang, Ki Hadi Sugito biasane uga migunakake paraga tenanan (serius) koyo Puntadewa lan Werkudara kang kadang kolo uga  ngguwak lelucon kang pas lan konteks.  Kang luwih nyenengke manawa Ki Hadi Sugito anggone nglawak iku asli, kreatif lan ora nglarani wong siji lan sijine.

Malahan, Ki Hadi Sugito nduweni kosa kata kang khas nalikane mbanyol. Kosa kata kuwi mau misuwur ing masyararakat nganti saiki, koyo ‘coba jajali, prandekpuno, ngglibeng, prek, trembelane, uga menus lan sak panunggalane. Piyambake uga ora wedi nyebrang pakem lan nggawe celukan anyar kanggo tokoh-tokoh wayang, kaya Duryudana kang diarani ‘anak angger', Cuni kanggo nyebut Sengkuni. Banjur Durno kasebut wakne gondhel, lan Bilung diarani Trembilung.

Dene Ki Hadi Sugito kang kondang ing tahun 1970 iku uga nduweni kekhasan vokal utowo suara. Piyambake dikenal minangka salah sawijine dhalang kang bisa nyelarasake antarane suara dhalang lan suara gendhing.

Amarga kabisane iku, para pamirsane nganti koyo-koyo ana ing kasunyatan lan dudu ana ing pagelaran wayang. Eloke, pengalaman koyo ngono mau malahan uga bisa dirasakake dening para pemiarso radio utowo rekaman audio.

Siji maneh kang dadi keunggulane Ki Hadi Sugito, senajan pinter mbanyol lan migunake basa kang luwes ing sakjroning pementasan, nanging nalike ngusung lakon babonan (pokok koyo kang ana ing Epos Mahabarata utowo Ramayana) piyambek tetep manut pakem lakon. Nanging, anggone ngusung lakon carangan, piyambake nduwe inovasi supaya para pamirsane ora bosen.

Sakjroning nglakoni profesi minangka dhalang, piyambake uga konsisten ing wayang kulit gagrak Ngayogyakarta. Piyambake uga ora kepincut ngusung gagrak liyane mung kanggo ngerek pemirsane lan ninggalake fungsine minangka tuntunan.

Nanging kaendahane Ki Hadi Sugito ndhalang saiki mung ana ing kenangan. Amarga piyambake nutup yuswa wanci 9 Januari 2008 kepungkur, meneri 1 Sura 1941 (1 Muharam 1429 H). Sanajan wes luwih saka 10 tahun ‘tindhak’, nanging asmane ora bakal ilang ing manahe para sutresno wayang kulit uga para sutresna budaya, khususe budaya Jawa.

Kami Ingin Melepas Beberapa Barang Antik Koleksi Keluarga, Harga Mulai Dari Rp400.000

Barang antik (berasal dari bahasa Latin: antiquus), adalah sebuah istilah yang menunjuk kepada benda-benda yang sudah berusia tua, mulai dari perabotan, barang elektronik, instrumen musik, hingga karya seni. Selengkapnya...

Cara Melanjutkan Bisnis Kuliner Yang Berasal Dari Warisan Keluarga

Warisan berasal dari bahasa Arab Al-miirats, bentuk masdar dari kata waritsa- yaritsu- irtsan- miiraatsan. Maknanya ialah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dengan kata lain, warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris, apapun bentuknya baik itu harta, nama baik, termasuk juga bisnis kuliner yang dijalankan oleh keluarga.

Ceritane Didik Nini Thowok Golek Duit Dadi Penari Kondang lan Jajah Milangkori

Lair 15 November 1954, Didik Nini Thowok, penari kondang lan jajah milangkori iku asline saka Temanggung, Jawa Tengah. Asma asline, yaiku Kwee Tjoen Lian. Katon soko asmane manawa Didik Nini Thowok asline nduweni getih Tionghoa. Ramane ora liyo peranakan Tionghoa kang ‘kedampar’ ing Temanggung, yaiku Kwee Yoe Tiang. Amarga Didi cilik kerep loro-loronen, ramane mulo ngganti asmane soko Kwee Tjoen Lian dadi Kwee Tjoen An. Dene biyunge asli Jawa, yaiku Suminah kang asli saka Desa Citayem, Cilacap. .Baca Selengkapnya...

Get to know the Mangkunegaran Dynasty and its Founder, Pangeran Sambernyawa

Pangeran Sambernyawa was known as Raden Mas Said since he was born and he was so famous with his struggle to fight Dutch. Then, he was known as Pangeran Sambernyawa in the dynasty of Mangkunegaran. He was born in Keraton Kartosuro in 1725 and he was son of Pangeran Arya Mangkunegaran and the grandson of Paku Buwono I. However, he was different from other kings in general who was surrounded by wealth and luxury.