Loading...

Siji-Sijine Kang ‘Jajah’ 5 Benua, Dhalang Wayang Kulit Anom Suroto

Ngomongke babagan asma-asmane dhalang, Klaten kalebu gudange. Kabupaten kang nduweni semboyan ‘Bersinar’ iki ora bisa ditampik minangka papan kelairane para dhalang kondang. Kajaba Ki Nartosabdo kang nyangdang predikat dhalang paling apik kang durung ana tandhinge tekan saiki, isih akeh asma-asma dhalang kang uga misuwur nduweni buah khas durian iku. Salah sijine dhalang wayang kulit Anom Suroto. 

Piyambake yaiku siji-sijine dhalang kang wes ‘jajah’ alias pentas ana ing 5 benua. Kepiye crito pria kelairan Juwiring, Klaten, Rabu Legi, 11 Agustus 1948 iki nganti dadi siji-sijine dhalang kang wes pentas ing 5 Benua? Iki ceritane.

Jagad pedalangan diwiwiti dening Ki Anom Suroto cilik, nalike isih umur 12 tahun. Piyambake sinau ndhalang saka ramane dhewe, Ki Sadiyun Harjadarsana kang uga nduweni profesi minangka dhalang. Kajaba ‘meguru’ langsung saka ramane, Ki Anom Suroto ugi ngangsu kawruh sawatara dhalang senior liyané, kayata Ki Nartasabda.

Ora cukup kuwi wae, Ki Anom Suroto uga sinau dhalang kanthi Kursus Pedalangan kang diselenggarakae dening Himpunan Budaya Surakarta. Piyambake uga sinau ing Surakarta lan Ngayogyakarta Hadiningrat. Asmane mulai tenar nalika pentas ana ing RRI (Radio Republik Indonesia) tahun 1968 kanthi seleksi kang ketat.

Sawise iku, asmane dhalang wayang kulit Anom Suroto terus munggah lan akeh pisuwunan pementasan. Sajroning nglakoni profesi minangka dhalang tekan saiki, wes akeh prestasi kang ditorehkake. Kira-kira sedasawarsa sawise iku (1978), Ki Anom Suroto diangkat minangka Panèwu Anon-anon kanthi peparab Mas Ngabehi Lebdocarito, terus ing 1995  uga nampa Satya Lencana Kabudayan. 

Tekan saiki, Ki Anom Suroto kalebu siji-sijine dhalang Indonesia kang wes pentas ana ing 5 benua, saka Amerika, Asia, Eropa, Australia, uga Afrika. Luwih lengkap, Ki Anom Suroto nate pentas ana ing Amerika Serikat (1991) minangka pameran KIAS (Kebudayaan Indonesia di AS), banjur Jepang, Spanyol, Jerman Barat (kala semono) lan Australia.

Ki Anom Suroto uga nate dikirim Dr Soedhjarwo minangka Ketua Umum Sena Wangi ing India, Nepal, Thailand, Mesir lan Yunani saperlu nambah wawasan bab dewa-dewa.Auditorium iku dikebaki kurang luwih 300 penonton kang semangat. Ora arang para penonton ngguyu kepingkel amarga banyolan kang dicetuske dening Ki Anom Suroto sajroning pementasan.

Masyarakat Negeri Gingseng bisa nikmati pentas kui amergo diterjemahke ing bahasa Korea ing layah kang dipasang sak pinggire panggung. Kajaba ‘manggung’ dhewe, Ki Anom Suroto kalebu dhalang kang aktif pentas karo dhalang liyane. Salah sijine pementasan kang iso kasebut ‘nggegerake’ yaiku duet karo Ki Manteb Soedharsono ing tahun 2016 ana ing Marakash Square, Jawa Barat.

Kasebut mangkono amarga loro-lorone kalebu dhalang kang kondang.  Dhalang loro kui pance dikenal duwe tali kekancan kang raket. Salah sijine alasane amarga tahun kelahirane padha. Ing wulan Mei 2018, Ki Anom Suroto ugo pentas ing Rusia. Ora dhewekan, Ki Anom Surata nalika kui duet karo dalang kondang saka Indonesia liyane, kayata Ki Bayu Aji lan dhalang cilik Pramariza Fadlansyah lan RAafi Ramadhan.

Paling anyar, piyambake pentas ana ing Auditorium Seoul Institute of the Arts (SIA), Korea Selatan, Kamis, 4 April 2019  kanthi lakon Ramayana.Nganti saiki, dhalang  kang nate nggawe gendhing Jawa Nandur ngunduh, Salisir, Satria Bhayangkara iku isih aktif pentas ing macem-macem panggonan. Sanajan yuswane wes ora enom maneh, ananging jiwa dhalang wayang kulit Anom Suroto tetep urip lan semangate nglestareake Wayang patut diacungi jempol!

 
 

INDONESIA AUTOMOTIVE COMMUNITY

IAC Indonesia Automotive Community Aplikasi Android Terbaik untuk Pecinta Otomotif Dan Komunitasnya

Aplikasi Android khusus untuk Pecinta Otomotif Dan Komunitasnya, yang berisi  info terbaru tentang jadwal event, touring, pameran, kopdar, forum diskusi dan penawaran merchandise dari berbagai komunitas baik mobil ataupun motor.

Baca selengkapnya...

  • Graceful Family Kisah Tentang Keluarga Kaya Raya Yang Penuh Dengan Drama

    Graceful Family, Kisah Tentang Keluarga Kaya Raya Yang Penuh Dengan Drama

    Graceful Family (Hangul: 우아한 가; RR: Uahan Ga) adalah serial drama Korea Selatan (biasa disingkat Drakor) yang dirilis pada tanggal 21 Agustus 2019 dan disiarkan oleh TV kabel di Korea Selatan. setiap Rabu dan Kamis pukul 23:00 (WSK) di MBN dan Dramax. Melodrama ini dibintangi oleh Im Soo-hyang, Lee Jang-woo, dan Bae Jong-ok.
  • Because of Pomegranates, Sunan Giri Married 2 Beautiful Girls in One Day

    There is nothing impossible in this world but it seems impossible for one man to marry 2 women at the same day. However, that story happened in the past and it happened in Indonesia. It was Sunan Giri who was one of walisongo members which married 2 girls on the same day. The only difference was just the time to marry. As the youngster, Joko Samudra or known as Sunan Giri was superb and he had cleverness along with wisdom though he was still young back then.

ternak sapi

BAGI SEBAGIAN MASYARAKAT INDONESIA, SAPI ADALAH ROJOKOYO

Makna terpisah dari istilah rojokoyo adalah rojo artinya raja, dan koyo artinya kaya. Tetapi jika digabungkan, maka dua kata tersebut ternyata memiliki arti yang berbeda yaitu hewan ternak. Bagaimana cara yang baik dan benar untuk memeliharanya? Baca selengkapnya...