Loading...

Ki Anom Suroto, Siji-Sijine Dhalang Indonesia Kang ‘Jajah’ 5 Benua

Ngomongke babagan asma-asmane dhalang, Klaten kalebu gudange. Kabupaten kang nduweni semboyan ‘Bersinar’ iki ora bisa ditampik minangka papan kelairane para dhalang kondang. Kajaba Ki Nartosabdo kang nyangdang predikat dhalang paling apik kang durung ana tandhinge tekan saiki, isih akeh asma-asma dhalang kang uga misuwur nduweni buah khas, durian iku. Salah sijine dhalang kondang liyane, yaiku Ki Anom Suroto. 

Piyambake yaiku siji-sijine dhalang kang wes ‘jajah’ alias pentas ana ing 5 benua. Kepiye crito pria kelairan Juwiring, Klaten, Rabu Legi, 11 Agustus 1948 iki nganti dadi siji-sijine dhalang kang wes pentas ing 5 Benua? Iki ceritane.

Jagad pedalangan diwiwiti dening Ki Anom Suroto cilik, nalike isih umur 12 tahun. Piyambake sinau ndhalang saka ramane dhewe, Ki Sadiyun Harjadarsana kang uga nduweni profesi minangka dhalang. Kajaba ‘meguru’ langsung saka ramane, Ki Anom Suroto ugi ngangsu kawruh sawatara dhalang senior liyané, kayata Ki Nartasabda.

Ora cukup kuwi wae, Ki Anom Suroto uga sinau dhalang kanthi Kursus Pedalangan kang diselenggarakae dening Himpunan Budaya Surakarta. Piyambake uga sinau ing Surakarta lan Ngayogyakarta Hadiningrat. Asmane mulai tenar nalika pentas ana ing RRI (Radio Republik Indonesia) tahun 1968 kanthi seleksi kang ketat.

Sawise iku, asmane terus munggah lan akeh pisuwunan pementasan. Sajroning nglakoni profesi minangka dhalang tekan saiki, wes akeh prestasi kang ditorehkake. Kira-kira sedasawarsa sawise iku (1978), Ki Anom Suroto diangkat minangka Panèwu Anon-anon kanthi peparab Mas Ngabehi Lebdocarito, terus ing 1995  uga nampa Satya Lencana Kabudayan. 

Tekan saiki, Ki Anom Suroto kalebu siji-sijine dhalang Indonesia kang wes pentas ana ing 5 benua, saka Amerika, Asia, Eropa, Australia, uga Afrika. Luwih lengkap, Ki Anom Suroto nate pentas ana ing Amerika Serikat (1991) minangka pameran KIAS (Kebudayaan Indonesia di AS), banjur Jepang, Spanyol, Jerman Barat (kala semono) lan Australia.

Ki Anom Suroto uga nate dikirim Dr Soedhjarwo minangka Ketua Umum Sena Wangi ing India, Nepal, Thailand, Mesir lan Yunani saperlu nambah wawasan bab dewa-dewa.Auditorium iku dikebaki kurang luwih 300 penonton kang semangat. Ora arang para penonton ngguyu kepingkel amarga banyolan kang dicetuske dening Ki Anom Suroto sajroning pementasan.

Masyarakat Negeri Gingseng bisa nikmati pentas kui amergo diterjemahke ing bahasa Korea ing layah kang dipasang sak pinggire panggung. Kajaba ‘manggung’ dhewe, Ki Anom Suroto kalebu dhalang kang aktif pentas karo dhalang liyane. Salah sijine pementasan kang iso kasebut ‘nggegerake’ yaiku duet karo Ki Manteb Soedharsono ing tahun 2016 ana ing Marakash Square, Jawa Barat.

Kasebut mangkono amarga loro-lorone kalebu dhalang kang kondang.  Dhalang loro kui pance dikenal duwe tali kekancan kang raket. Salah sijine alasane amarga tahun kelahirane padha. Ing wulan Mei 2018, Ki Anom Suroto ugo pentas ing Rusia. Ora dhewekan, Ki Anom Surata nalika kui duet karo dalang kondang saka Indonesia liyane, kayata Ki Bayu Aji lan dhalang cilik Pramariza Fadlansyah lan RAafi Ramadhan.

Paling anyar, piyambake pentas ana ing Auditorium Seoul Institute of the Arts (SIA), Korea Selatan, Kamis, 4 April 2019  kanthi lakon Ramayana.Nganti saiki, dhalang  kang nate nggawe gendhing Jawa Nandur ngunduh, Salisir, Satria Bhayangkara iku isih aktif pentas ing macem-macem panggonan. Sanajan yuswane wes ora enom maneh, ananging jiwa dhalang tetep urip lan semangate nglestareake Wayang patut diacungi jempol!

Catatan Silsilah Keluarga

B. Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara Selengkapnya...

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Sunan Kalijaga, A Saint Who was Once A Robber

The big name of Sunan Kalijaga was known as one of the Walisongo members that spread Islam throughout the land of Java. However, not many people know that actually Sunan Kalijaga was once a robber. Before being a saint that spread Islam and teach kindness to other people, Sunan Kalijaga was popular in Easy Java as the robber and his nickname back then was Brandal Lokajaya. His real name was Raden Said and he was the son of Putera Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Read More...