Loading...

Ki Anton Surono, Dalang Wayang Kulit Kondhang Kang Ngrangkep Guru Bahasa Inggris

Salah sawijining kesenian ing Tanah Jawa kang misuwur, yaiku Wayang Kulit. Wujude maneka warna, ananging wayang kang kondhang, yaiku wayang kulit lan wayang golek. Kaya kang wis dingerteni, dene wayang iku kalakoake dening dhalang. Umume dhalang nekuni siji wae jenis wayang, umpanane wayang kulit, utawa wayang golek. Ananging dhalang siji iki duwe kemampuan kang linuwih.

Ora mung bisa ndhalang wayang kulit, nanging ugo bisa ngalokake wayang golek. Dhalang kasebut yaitu Ki Anton Surono. Eloke maneh, Ki Anton uga ngrangkep dadi Guru Bahasa Inggris. Kepiye sepak terjange dhalang kondang siji iki kang bisa ngrangkep karier, ing ngisor iki ulasane.

Sadurunge ngulas babagan profesine dadi guru Bahasa Inggris, ora ana salahe menawa pitepangan karo profesine Ki Anton Surono dadi dhalang.  Karier dari dadi dhalang wis diwiwiti ing tahun 1987 kepungkur. Nganti tekan saiki wis akeh pementasan lan pakaryane, ora mung ana ing Indonesia, nanging ugo ing mancanegara. Pentas ana ing pirang-pirang negara ASEAN, kayata Vietnam, Singapura, Myanmar, Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja, Laos, lan Malaysia wes tahu dilakoni.

Lumakune ing babagan seni ugo ora bisa disepeleake. Kasunyatane wiwit tahun 1993 ‘Pak Guru’ iki ugo wes melu Pagelaran Jawa-Bali minangka panata beksa ing lakon Gendowor. Ing tahun kang pada, piyambake ugo ngrameake pagelaran wayang kulit bareng Ki Enthus ing Teater RSPD Tegal sarta nganggit lakon sandiwara lan teater kanggo harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta.

Ora cukup mumpuni ing babagan wayang, Ki Anton ugo mbukteake kemampuane ana ing bidang tetembangan. Salah sawijining bukti, piyambake tahu nyabet gelar juara siji Panata Gendhing ing Lomba Cipta Karya Lagu tradisi Kabupatèn Tegal kanti sesirah Trisanja ing tahun 1994.

Miwiti tahun 2000-an, Ki Anton pentas bareng Ki Sujiwo Tejo ing TVRI Semarang, kalanjutake dadi duta SENAWANGI ing Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysa, Singapura ugo Thailand ing 2007.

Setahun sawise, Ki Anton pentas ana ing hotel J.W Marriot Hotel, Jakarta minangka ngenani patemone para diplomat. Ing tahun kang pada, piyambake uga pentas pagelaran wayang ing adicara panutupan Kursus Perbankan Asia ing LPP Kemang, Jakarta. Tahun mboko tahun mlaku, piyambek tansah aktif pentas pagelaran wayang ana ing Tegal lan kutho-kutho liyane.

Kaprigelane ndalang Ki Anton Surono ora ‘sekonyong-konyong'. Getih seni pancen wes ngalir ana ing Ki Anton Surono soko ramane, Ki Suwarta Kondobuwono kang ora liyo dhalang kondang Kota Tegal ing tahun 1970-an.

Dene, masyarakat umum mungkin ora bakal ngerteni menawa disebut asma Surono, Mpd.  Ananging menawa kasebut Anton Surono, mesti wae masyarakat langsung kelingan karo dhalang wayang kulit kondang saka Kota Tegal, Jawa Tengah. Kaya kang wis kasebut ing ngarep, menawa Anton Surono uga ngrangkep dadi guru Bahasa Inggris. Piyambake ngasta ana ing salah sawijining SMA ing Kota Tegal.

Tagar
 
 

INDONESIA AUTOMOTIVE COMMUNITY

IAC Indonesia Automotive Community Aplikasi Android Terbaik untuk Pecinta Otomotif Dan Komunitasnya

Aplikasi Android khusus untuk Pecinta Otomotif Dan Komunitasnya, yang berisi  info terbaru tentang jadwal event, touring, pameran, kopdar, forum diskusi dan penawaran merchandise dari berbagai komunitas baik mobil ataupun motor.

Baca selengkapnya...

  • Jika BermanfaatvMengapa Penanda Pertanian Dalam Kalender Jawa Tidak Digunakan Lagi

    Jika Bermanfaat, Mengapa Penanda Pertanian Dalam Kalender Jawa Tidak Digunakan Lagi?

    Penanda pertanian dalam kalender jawa disebut sebagai Pranata Mangsa. Istilah tersebut berasal dari dua kata, yaitu Pranata yang berarti aturan dan Mangsa yang berarti musim atau waktu. Berdasarkan catatan sejarah yagn tersimpan di Musium Radya Pustaka, Pranata Mangsa digagas pada jaman kerajaan Surakarta diperintah oleh Pakoeboewono VII.. Maksud dan tujuannya darti penggunaan pranata mangsa adalah memberi patokan kepada para petani agar tidak rugi dalam bertani. Perhitungannya dimulai tanggal…
  • Because of Pomegranates, Sunan Giri Married 2 Beautiful Girls in One Day

    There is nothing impossible in this world but it seems impossible for one man to marry 2 women at the same day. However, that story happened in the past and it happened in Indonesia. It was Sunan Giri who was one of walisongo members which married 2 girls on the same day. The only difference was just the time to marry. As the youngster, Joko Samudra or known as Sunan Giri was superb and he had cleverness along with wisdom though he was still young back then.

ternak sapi

BAGI SEBAGIAN MASYARAKAT INDONESIA, SAPI ADALAH ROJOKOYO

Makna terpisah dari istilah rojokoyo adalah rojo artinya raja, dan koyo artinya kaya. Tetapi jika digabungkan, maka dua kata tersebut ternyata memiliki arti yang berbeda yaitu hewan ternak. Bagaimana cara yang baik dan benar untuk memeliharanya? Baca selengkapnya...