Loading...

Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

Okeh-okehe dhalang, nuruni bakat saka piyantun sepuhe. Ananging Ki Nartosabdo ora lahir kaluarga dhalang. Lahir kanthi asma Soenarto, ramane yaiku pengrajin sarung keris. Iki kang ndadekake Ki Nartosabdo asring kasebut dhalang kewahyon.

Soenarto cilik mulai mbantu perekonomian kaluarga kanthi bakat senine. Piyambake nate dadi pelukis uga pemain biola ana ing orkes Keroncong Sinar Purnama. Bakat seni iku tamsoyo katon nalikane Soenarto mlebu sekolah ing Lembaga Pendidikan Katolik.

Ing tahun 1945, piyambake kenalan karo pendiri grup Wayang Uwong, Ngesti Pandowo, yaiku Ki Sastrosabdo. Wiwit iku, piyambake terus dadi gurune Soenarto. Kalebu murid kang teladan, bisa nggawe kreasi anyar ing group iky, Soenarto malahan oleh gelar tambahan ‘Sabdo’ ana ing sak mburine asma asli Gelar kui ditampa ing tahun 1948 lan asmane ganti Nartosabdo.

Kanthi lumakune wektu, bakat seni Nartosabdo soyo ngremboko. Sanajan lair lan gedhe ing Jawa Tengah, karier utamane minangka dhalang malah kawiwitan ing Jakarta. Nalika 28 April 1958 pentas pisanan dadi dhalang ing Gedung PTIK Jakarta lan disiarke langsung RRI (Radio Republik Indonesia). Lakon kang diusung yaiku Kresna Duta.

Pengalaman pisanan ndhalang rupane nggawe Nartosabdo gugup, amarga saktenane pakaryane dudu dhalang, ananging pengendhang ing group Ngesti Pandowo. Ewadene ngono, anggone ndalang uga ora asal-asalan, lantaran Nartosabdo sejatine yo pancen seneng karo kesenian wayang kulit. Dhalang kondang kang disenengi, kayata Ki Ngabegi Wignyosoetarno saka Solo, lan Ki Poedjosoemarto asli Klaten.

Kajaba iku, piyambake ugo seneng maca buku-buku tua. Mulane, wektu semono, Kepala Studio RRI, Sukiman banjur menehi kesempatan Nartosabdo ndhalang ing pertunjukan PTIK iku.

Sawise pentas pisanan iku, Nartosabdo terus entuk kesempatan ndalang wayang kulit ing pirang-pirang papan, mulai saka Solo, Jogja Surabaya lan sak piturute. Ora mung mentasake cerita kang wes ana, piyambake uga nglairake cerita-cerita gubahan kang luwih ‘seger’, kayata Dasa Griwa, Mustakaweni, Ismaya Maneges, Gatutkaca Sungging, Gatutkaca Wisuda, Arjuna Cinoba, Kresna Apus, dan Begawan Sendang Garba.

Anggone pentas, Ki Nartosabdo asring ngusung lakon carangan, mulo akeh dikritik. Piyambake dianggep nyimpang saka umume pakem wayang, amergo wani ngusung banyolan  utawa guyonan minangka selingan ing adegan Keraton kang umume kaku. Nanging dudu Nartosabdo yen perkara kui ndadekake nglokro! Kanthi udan kritik malahan, piyambake nuwuhake niat lan tekad kang luwih kuat  nekuni jagad pedalangan lan pewayangan.

RRI ing salah sawijine kutho malahan mboikot hasil karyane. Ing pacoban mangkono, Ki Nartosabdo malahan disokong para dhalang mudha kang kepengen pembaharuan supaya wayang ora kaku. 

Usahane ora sio-sio, ing tahun 1980-an asmane melejit kanthi asma Ki Nartosabdo. Ana papan ngendi wae, khusus e ing Jawa asma kui misuwur—kayata jeneng selebritis ibu kota kang dikenal nganti pelosok-pelosok desa ing wanci saiki. Piyambake kasil nggedhekake jagad pedalangan kanthi pembaharuan.

Ora cukup dadi dhalang wayang kulit, Ki Nartosabdo ugo misuwur minangka pengripto gendhing-gending Jawa. Luwih saka 300 tetembangan Jawa kang wes digawe nganti piyambake ninggal ing 7 Oktober 1985. Tetembangan kuwi malahan nganti saiki isih lestari lan disenengi para prosutresna karawitan.

Para sinden lan niyaga ora asing maneh karo gendhing-gendhinge. Lelagon kang asring ditabuh ing pamentasan-pamentasan Karawitan nganti saiki kayata, Caping Gunung, Gambang Suling, Ibu Pertiwi, Klinci Ucul, Prahu Layar, Ngundhuh Layangan, Aja Diplèroki, lan Rujak Jeruk.

Tagar
 
 

INDONESIA AUTOMOTIVE COMMUNITY

IAC Indonesia Automotive Community Aplikasi Android Terbaik untuk Pecinta Otomotif Dan Komunitasnya

Aplikasi Android khusus untuk Pecinta Otomotif Dan Komunitasnya, yang berisi  info terbaru tentang jadwal event, touring, pameran, kopdar, forum diskusi dan penawaran merchandise dari berbagai komunitas baik mobil ataupun motor.

Baca selengkapnya...

  • Jika BermanfaatvMengapa Penanda Pertanian Dalam Kalender Jawa Tidak Digunakan Lagi

    Jika Bermanfaat, Mengapa Penanda Pertanian Dalam Kalender Jawa Tidak Digunakan Lagi?

    Penanda pertanian dalam kalender jawa disebut sebagai Pranata Mangsa. Istilah tersebut berasal dari dua kata, yaitu Pranata yang berarti aturan dan Mangsa yang berarti musim atau waktu. Berdasarkan catatan sejarah yagn tersimpan di Musium Radya Pustaka, Pranata Mangsa digagas pada jaman kerajaan Surakarta diperintah oleh Pakoeboewono VII.. Maksud dan tujuannya darti penggunaan pranata mangsa adalah memberi patokan kepada para petani agar tidak rugi dalam bertani. Perhitungannya dimulai tanggal…
  • Because of Pomegranates, Sunan Giri Married 2 Beautiful Girls in One Day

    There is nothing impossible in this world but it seems impossible for one man to marry 2 women at the same day. However, that story happened in the past and it happened in Indonesia. It was Sunan Giri who was one of walisongo members which married 2 girls on the same day. The only difference was just the time to marry. As the youngster, Joko Samudra or known as Sunan Giri was superb and he had cleverness along with wisdom though he was still young back then.

ternak sapi

BAGI SEBAGIAN MASYARAKAT INDONESIA, SAPI ADALAH ROJOKOYO

Makna terpisah dari istilah rojokoyo adalah rojo artinya raja, dan koyo artinya kaya. Tetapi jika digabungkan, maka dua kata tersebut ternyata memiliki arti yang berbeda yaitu hewan ternak. Bagaimana cara yang baik dan benar untuk memeliharanya? Baca selengkapnya...