Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Menampilkan item berdasarkan tag: cerita bahasa jawa

Banyak orang menyukai hal-hal yang lucu sebagai sarana hiburan, terutama yang tersaji dalam sebuah cerita. Di Indonesia cerita lucu terdiri dari berbagai bahasa, mulai dari bahasa Indonesia, Inggris hingga bahasa daerah. Satu di antara adalah cerita bahasa Jawa, sebuah bahasa yang digunakan orang-orang yang berasal dari wilayah Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah dan sebagian Jawa Barat.

Ngayogyakarta, adalah istilah bahasa jawa untuk menyebut Kota Yogyakarta. Dalam penggunaannya sehari-hari, Yogyakarta lazim diucapkan sebagai Jogja atau dalam bahasa Jawa Ngayogyakarta. Karena termasuk kota tua, banyak bangunan bersejarah disini, salah satunya adalah Stasiun Tugu, yang mulai beroperasi pada 20 Juli 1887. 

Dagelan (jowo)* utawa lawak kalebu salah sawijine kesenian kang wes tuwuh suwe ing tlatah Jawa Tengah. Dagelan Mataram kalebu salah sawijine grup utawa paguyuban dagelan gagrak lawas kang legendaris. Nganti saiki, jeneng Dagelan Mataram nganti saiki ora surut, senajan tokoh e wes podho ‘dipundhut’. Nyeritakake babagan tokoh Dagelan Mataram, mulo ora bisa nglalekake Basiyo, minongko pioner utawa oyot e dagelan Jawa lan umume seni lawak ing Indonesia.

Katon soko asmane manawa Didik Nini Thowok asline nduweni getih Tionghoa. Ramane ora liyo peranakan Tionghoa kang ‘kedampar’ ing Temanggung*, yaiku Kwee Yoe Tiang. Amarga Didi cilik kerep loro-loronen, ramane mulo ngganti asmane soko Kwee Tjoen Lian dadi  Kwee Tjoen An. Dene biyunge asli Jawa, yaiku Suminah kang asli saka Desa Citayem, Cilacap.

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Ing tlatah Jawa Tengah lan Ngayogyakarta Hadiningrat asma Didi Kempot wes ora asing maneh kanggo masyarakat, soko cilik, enom nganti sepuh. Nanging sakjroning setahun iki asma Didi Kempot soyo munggah. Iki ora liya amarga maestro campursari saka Solo* iku dari ramane para ‘sobat ambyar’. Lair ing Surakarta, 31 Desember 1966 kanthi asma Dionisius Prasetyo, prio iku pancen nduweni getih seni.

Wayang kulit adalah seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Jawa. Wayang berasal dari kata "Ma Hyang" yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa, atau Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna "bayangan", hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang kelir atau hanya bayangannya saja. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang. Artikel dibawah ini adalah cerita bahasa jawa tentang seorang dalang wayang kulit yang sangat terkenal...

Umpama disebut jeneng Kabupaten Tegal, apa kang panjenengan pikirake? Yo, ora kleru manawa kabupaten iki kondhang dadi salah sawijining papan asale griya dhahar omahan utawa kasebut ‘Warung Tegal’ utawa meneh luwih kondang kasebut ‘warteg’. Kajaba kui, kabupaten kang ora adoh saka Bumi Pasundan iku uga nduweni seniman kondang, khususe seni pedalangan lan wayang kulit. Ora liya seniman kang misuwur iku, Ki Enthus Susmono.

PEPADI (Persatuan Pedalangan Indonesia) adalah organisasi profesi yang independen, beranggotakan para dalang, pengrawit, swarawati, pembuat wayang dan perorangan yang memenuhi persyaratan tertentu. Disebut organisasi profesi karena PEPADI mewadahi kegiatan seni pedalangan yang merupakan keahlian berkesenian khusus, sebagai sarana pengabdian dan peningkatan kualitas hidup para seniman pewayangan dan pedalangan.

Nganti saiki Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat isih lestari. Mulo ora nggumunake manawa maneka warna kesenian uga tuwuh subur ing kiwo tengene. Salah sawijine seniman kang kondang soko tlatah iki, yaiku, Ketoprak. Nyeritakake babagan kesenian iki, banjur masyarakat Jogja ora bisa nglaleake Gito Gati, kembar kang dadi legenda seniman ketoprak Jogja. Ki Sugito lan Ki Sugati utawa luwih kondang kaceluk 

Halaman 1 dari 3