Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Menampilkan item berdasarkan tag: wayang

Ngayogyakarta, adalah istilah bahasa jawa untuk menyebut Kota Yogyakarta. Dalam penggunaannya sehari-hari, Yogyakarta lazim diucapkan sebagai Jogja atau dalam bahasa Jawa Ngayogyakarta. Karena termasuk kota tua, banyak bangunan bersejarah disini, salah satunya adalah Stasiun Tugu, yang mulai beroperasi pada 20 Juli 1887. 

Umpama disebut jeneng Kabupaten Tegal, apa kang panjenengan pikirake? Yo, ora kleru manawa kabupaten iki kondhang dadi salah sawijining papan asale griya dhahar omahan utawa kasebut ‘Warung Tegal’ utawa meneh luwih kondang kasebut ‘warteg’. Kajaba kui, kabupaten kang ora adoh saka Bumi Pasundan iku uga nduweni seniman kondang, khususe seni pedalangan lan wayang kulit. Ora liya seniman kang misuwur iku, Ki Enthus Susmono.

Ngomongke babagan asma-asmane dhalang, Klaten kalebu gudange. Kabupaten kang nduweni semboyan ‘Bersinar’ iki ora bisa ditampik minangka papan kelairane para dhalang kondang. Kajaba Ki Nartosabdo kang nyangdang predikat dhalang paling apik kang durung ana tandhinge tekan saiki, isih akeh asma-asma dhalang kang uga misuwur nduweni buah khas durian iku. Salah sijine dhalang wayang kulit Anom Suroto.