Digandrungi 2 Presiden, Ki Timbul Hadiprayitno Misuwur Dadi Dhalang Wayang Kulit Ruwatan

Wayang kulit adalah seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Jawa. Wayang berasal dari kata "Ma Hyang" yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa, atau Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna "bayangan", hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang kelir atau hanya bayangannya saja. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang. Artikel dibawah ini adalah cerita bahasa jawa tentang seorang dalang wayang kulit yang sangat terkenal...

Asma kasebut ora liya, yaiku Ki Timbul Hadiprayitno. Piyambake kalebu dhalang kang ngugemi pakem wayang kulit, saenggo kasebut minangka dhalang ruwatan. Mula ora nggumunake manawa piyambake uga akeh kang ngremeni. Ora mung masyarakat biasa, piyambake uga dadi dhalang idola almarhum Presiden Soeharto uga Presiden KH Abdurrahman Wahid utawa kang kondang kasebut Gus Dur.

Kabisane Ki Timbul ing jagad padhalangan sakjane uga ora nggumunake, amarga piyantun sepuhe uga seniman. Ramane, yaiku Gito Wasito uga mantan dhalang ing zamane. Dene biyunge, Sinah uga keturunan saka keluarga dhalang. Sanajan getih seni, khususe pedhalangan wes mili ing ragane, nanging Ki Timbul enom ora sekonyong-konyong langsung tenar.

Bakat seni ndalang kang wes diduweni diasah maneh kanthi sinau. Lulus saka Sekolah Rakyat, dhalang kelahiran Bagelen, Purworejo tahun 1933 iku, banjur nerusake pendidikan ing sekolah dhalang Habiranda Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sajroning 2 tahun.

Kajaba kuwi, piyambake uga ngangsu kawruh babagan pedhalangan saka maca. Awit kesregepane kuwi, ora nggumunake manawa piyambake banjur wasis nunjukake lakon banjaran, contone Sengkuni, Kresna, Gatotkaca, Dorna, Kresna dan Karna.

Sajroning gesange, Ki Timbul bisa kasebut dhalang kang netepi dharma minangka dhalang lan uga minangka dharma wayang kulit iku. Piyambake ora pentas amarga materi lan popularitas.  Anggone ngusung lakon, piyambake uga ora mbedhak-mbedhakake antarane gagrak Ngayogyakarta utawa gagrak Surakarta. Kabeh gagrak iku, miturut piyambake, yaiku apik. Pakem-pakem gagrak loro-lorone uga tansah diugemi lan ora nate ngawur.

Awit saking konsistensine ing pakem wayang iku, piyambake asring kasebut minangka dhalang ruwatan. Kajaba iku, piyambake uga kalebu salah sawijine dhalang kang ‘langganan’ pentas ing Istana negara. Senajan ngono, nanging piyambake ora jumawa, lan tansah nglampahi gesang kanthi sederhana.

Nalika zaman Orde Baru utawa masa pemerintahan Presiden Soeharto, piyambake nate ndalang kanthi lakon Semar Babar Jati Diri ing ngajenge presiden. Dene Presiden Gus Dur kang uga remen karo seni ndalange Ki Timbul mirsani piyambake ing tahun 2001, nalika piyambake pentas ing Balairung, Universitas Gadjah Mada. Dene nalika wes ora dadi preseiden maneh kapetung Gus Dure nate mirsani penampilane ki Timbul nganti ping 3.

Nganti sepuh malahan tekade ngestareake wayang ora surut. Nalika piyambake wes saguh ndalang ing salah sawijine papan lan meneri dina pentas gerah, piyambake ora gelem diganti dening sopo wae, kalebu putrane dhewe. Piyambake nduweni prinsip luwih becik ‘dipundhut’ kang kuasa nalikane ndhalang, katimbang mundur saka tanggung jawab, amarga kebacut saguh.

Kejaba ndalang, Ki Timbul sajroning gesang uga dikenal mulang ndhalang ing sekolah Pedalangan Habiranda Kraton Nyayogyakarta Hadiningrat lan uga dadi dosen tamu ing Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.

Katresnane marang jagad kesenian, khususe Jawa pancen gedhe. Kajaba ndalang lan ngajar, Ki Timbul uga ndharmabakteake awake minangka abdi dalem ing Kraton Nyagogyakarta Hadiningrat kanthi pangkat Mas Rio Cermo Manggala.

Anggone ngabdi ing kraton minangka abdi dalem lan ndalang ora pedhot nganti piyambake ‘marak sowan’  kanthi yuswa 79 tahun ing Ngarsa Dalem Gusti ing dina Selasa surya kaping 10 Mei 2011 wanci tabuh 01.30 wektu Indonesia iring kulon ing daleme ing Dusun Patalan, Jetis, Bantul Yogyakarta amarga gerah sepuh. Sanajan piyambake ‘tindhak', nanging asmane ora bakalan ilang saklawase minangka dhalang wayang kulit kang netepi dharma.

Di Telinga Orang Eropa, Suara Tokek Sangat Indah Dan Mempesona

Istilah Tokek dalam pemahaman orang awam merujuk kepada tokek rumah (Gekko gecko), dari jenis genus Gekko, famili Gekkonidae. Tidak hanya ada di Indonesia, Tokek menyebar luas di Asia Selatan dan Asia Tenggara, ke Utara hingga Korea dan Jepang. Kemudian ke timur, meliputi Kepulauan Nusantara, Filipina, Solomon dan Santa Cruz di Pasifik. Akan tetapi, penyebarannya ternyata tidak sampai ke daratan eropa. Baca Selengkapnya...

Gua Maria Sumber Kahuripan - Paroki Santo Fransiskus Asisi Cibadak, Sukabumi

Salah satu tempat ziarah dan berdoa bagi umat Katolik di Sukabumi adalah Gua Maria Sumber Kahuripan. Yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No.29, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat 43155, sekitar ±19.33 Km dari Kantor Bupati Sukabumi. Gua Maria Sumber Kahuripan ini diresmikan oleh Uskup Bogor, Mgr Michael Cosmos Angkur, OMF pada tanggal 30 Mei 2004. Baca Selengkapnya...

Bedah Buku: “Asyik dan Pelik Jadi Katolik”

Terlahir sebagai bagian kelompok minoritas amat mungkin menghadirkan kesan tersendiri bagi yang mengalaminya. Di Indonesia, konsep minoritas acap disematkan antara lain pada pilihan agama. Tinggal di negara berpenduduk mayoritas muslim ini, penganut agama lain kerap harus berupaya menyesuaikan diri dalam kesehariannya. Pengalaman menjadi minoritas itu menjadi kisah yang diangkat Alexander Arie dalam bukunya berjudul Asyik dan Pelik Jadi Katolik. Baca Selengkapnya...

Pandanaran, Head of Government and Propagator of Islam in Semarang

Ki Ageng Pandanaran or known as Pangeran Mangkubumi was given the title as Sunan Bayat or Sunan Tembayat. He was the second head of government in Semarang, central Java, Indonesia. Beside being the head of government or leader in Semarang, he was known as the important figure that spread Islam in Semarang. In 16th century, Pangeran Mangkubumi led Semarang and he was the son of the first leader in Semarang named Harya Madya Pandan. Baca Selengkapnya...
ilustrasi pathak warak

Pathak Warak, A Student Who Kidnapped His Teacher's Daughter

Islam has been spreading to the entire land of Java though the spread was not so smooth back then. Some of them accepted but the rest of them refused. Walisongo spread Islam to the villages including Sunan Muria. However, one unexpected event happened when Sunan Muria spread Islam near northern beach. Pathak Warak who was the student kidnapped the daughter of his teacher out of love and wanted to marry her since she was so beautiful. Baca Selengkapnya...